Werken met systeemdynamieken

Met de kennis van systeemdynamieken en het wetende veld kunnen we gaan kijken op welke manier jij deel uitmaakt van de verschillende systemen waar je lid van bent.

Ieder mens maakt deel uit van een aantal systemen. Denk maar bijvoorbeeld om te beginnen aan je familiesysteem. Maar ook maak je deel uit van het organisatiesysteem waar je werkzaam bent, of de vereniging waar je lid van bent, het land waar je woont en ga zo maar door.

Door al deze systemen wordt je beïnvloed en door te gaan kijken naar de plek die jij er in inneemt kan je helderheid krijgen over wat je doet en waarom je doet wat je doet. Door te werken met systeemdynamieken kan je zicht krijgen op je eigen patronen en daar ook verandering in aanbrengen indien je dat wenst.

Gezond op je plek in je systeem van herkomst staan maakt dat je kan rusten en reiken in het leven vanuit je eigen centrale midden. Gezond op je eigen plek staan in je familiesysteem maakt dat je je leven ten volle kunt nemen omdat je loslaat wat niet van jou is, loslaat waaraan je gebonden was of waarmee je geïdentificeerd was. Door los te laten wat niet bij jou hoort heb je twee handen vrij om het leven dat voor je ligt ten volle te nemen en te geven vanuit vrije liefde aan je geliefde, je kinderen, of aan de maatschappij.

Wanneer je op je eigen plek staat groei je heel natuurlijk omdat de stroom als vanzelf haar werk doet, je familiesysteem steunend in je rug waardoor je een stevige basis/ruggegraat hebt en je je van daaruit gezond kan begrenzen.

Op je eigen plek staan maakt dat de liefde optimaal door jou heen kan stromen, waardoor je hartsverbinding kunt en durft te maken. Je boort je eigen zachte, liefdevolle kracht aan en geven wordt een genot in plaats van een opdracht.

Binnen een familiesysteem kunnen er heel wat verstrikkingen, ongeheelde trauma’s, een rol spelen waardoor jij onbewust wordt tegengehouden om je leven optimaal te kunnen leven zoals jij dat zelf kiest of liefde te beleven zoals je dat zelf wenst.

Met systemisch werken gaan we met behulp van opstellingen kijken naar die verstrikkingen die zich afspelen in het voor ons oog onzichtbare veld. Onzichtbaar voor het oog, maar oh zo voelbaar voor het hart. De onderstroom noemen we het binnen ons werkveld.

Wanneer er wrakstukken in jouw onderstroom liggen, kan het zijn dat je ondanks je harde inzet toch steeds tegen deze onzichtbare wrakstukken blijft botsen waardoor je mogelijks steeds datgene (net) niet bereikt wat je zo graag wilt. Of dat bijvoorbeeld jouw resultaat niet in verhouding staat met je ongelooflijk grote inspanning.

De kennis over systeemdynamieken werd midden jaren vijftig van de vorige eeuw jarenlang bestudeert door onder andere de Amerikaanse gezinstherapeute Virginia Satir en de Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Böszörményi-Nagy. Zij waren de eersten die naast de cliënt ook de naaste familie gingen  betrekken om zo te werken aan het verbeteren van de geestesgesteldheid van de cliënt. Zij legden op die manier generaties overschrijdende patronen en problematiek binnen de gezinssamenstelling bloot. De systemische familietherapie gaat ervan uit , dat er in het gezin zelfhelende krachten aanwezig zijn die in de therapie gemobiliseerd kunnen worden.

Belangrijk in Nagy’s werk was het begrip “intergenerationele loyaliteit”. Tussen de generaties, tussen ouders en kinderen bestaat een existentiële band. Omdat het kind door zijn ouders ontstaat, moet het loyaal zijn aan hen. Daarbij valt te onderscheiden een primaire, bij de geboorte ontstane, en secundaire, bij opvoeding en verzorging ontstane, loyaliteit. Nagy ontdekte dat een verstoring van de loyaliteit ernstige gevolgen kan hebben.

De Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger is degene die voortbreiend op het werk van Satir en Nagy voor het eerst ging werken met opstellingen. Met behulp van deze werkmethode is het niet nodig om de familie van de cliënt mee uit te nodigen omdat Bert Hellinger ontdekte dat het werken met representanten voor de familieleden van de cliënt even effectief was.

Meer over opstellingenwerk kan je hier lezen.