VERBINDENDE COMMUNICATIE

Verbindende communicatie gaat over de taal van je hart.

Spreken en luisteren vanuit je hart.

Wij mensen communiceren continu. Sterker nog, we kunnen niet niet communiceren want ook bijvoorbeeld stilte draagt een boodschap in zich.

Wanneer we communiceren op een manier dat de ander ons echt hoort en wij ons begrepen voelen is er niets aan de hand. Maar meer dan eens zul je hier en daar merken dat communiceren niet altijd even gemakkelijk is. Dat je niet altijd begrepen wordt of gehoord wordt zoals je dat prettig zou vinden of dat je het niet altijd gemakkelijk vindt om eerlijk te vertellen hoe iets voor je is. Misschien omdat je graag de vrede en de harmonie bewaart bijvoorbeeld. Of misschien omdat je schrik hebt voor de reactie die er dan mogelijks komt.

In onze taal hebben wij taalpatronen aangeleerd die vaak niet, of minder bijdragen aan plezier, liefde en verbinding dan we graag zouden willen.

Verbindend communiceren leert je deze taalpatronen te gaan herkennen, te gaan onderzoeken en om te gaan vormen naar taal die je om te beginnen meer in verbinding brengt met jezelf. En daarnaast ook die je in staat stelt (dieper) te kunnen verbinden met jezelf en met anderen.

Verbinden communiceren vertrekt vanuit het standpunt dat we leven vanuit behoeften en dat het belangrijk is om deze behoeften te herkennen, te erkennen, en er voor zorg te dragen. Zowel bij jezelf als bij de mensen rondom je die je liefhebt of waar je mee samen te werken hebt bijvoorbeeld.

De intentie van waaruit dit gedachtegoed vertrekt is:

1 Wat leeft er in jou en wat leeft er in mij?

2 Hoe kunnen we elkaars leven verrijken?

Verbindend communiceren gaat over leren verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en je eigen behoeften, leren woorden geven aan wat er in je leeft op een zodanige manier dat je een ander niet veroordeelt, beschuldigd of verwijten maakt. Daarnaast gaat het ook over leren de ander te horen op behoefteniveau, ook als deze zich uitdrukt op bijvoorbeeld een bekritiserende manier.

Verbindend communiceren werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Marshall B. Rosenberg. Wereldwijd is dit gedachtegoed ruimer bekend onder de naam geweldloze communicatie.