Verbindende communicatie voor hulpverleners

In deze vierdaagse cursus leer je hoe je je cliënt
– optimaal kan ondersteunen bij emotionele kwesties
– kan ondersteunen om zijn grenzen te leren aangeven
– kan ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf
– kan begeleiden in het omgaan met boosheid, schuld- en schaamtegevoelens
– kan leren omgaan met kritiek en (ver)oordelen
– kan leren zich helder uit te drukken
– kan begeleiden in een vergevingssessie

Maar ook hoe je zelf verder kunt groeien in luisteren zonder oordeel, en hoe je jezelf terug in verbinding kan brengen wanneer je getriggerd wordt naar aanleiding van het verhaal van de cliënt.

Tijdens de lessen is er ruimte voor jouw persoonlijke vragen; de vorming bestaat uit ervaringsgericht leren dus een open houding en bereidheid om zelf te oefenen met diverse werkvormen is noodzakelijk.

Het gedachtegoed van Verbindende Communicatie is veel meer dan een communicatietechniek: het gaat over een staat van bewustzijn.

Een staat van bewustzijn waarin:
– jij helemaal ok bent en de ander ook
– er liefdevol wordt zorggedragen voor jezelf en de ander
– elkaars leven verrijken – een staat van mededogen – centraal staat
– ieder verantwoordelijkheid draagt voor eigen gedrag en eigen behoeften

Een staat van bewustzijn die zich baseert op behoeften in plaats van wie er gelijk heeft of wie de schuldige is wanneer er iets gebeurt dat als onaangenaam ervaren wordt.

Deze cursus is vrij toegankelijk voor iedereen die zich de vaardigheden van het verbindend communiceren wil eigen maken.