OPSTELLINGENWERK

Het werken met opstellingen is een methode om de systemische wetmatigheden en de daaruit voortvloeiende dynamiek zichtbaar te maken die spelen in een familie- of organisatiesysteem.

Het maakt datgene dat speelt en jou onbewust beïnvloed zichtbaar waardoor er interventies mogelijk worden gemaakt die jou en je systeem meer in haar kracht kan zetten.

Tijdens een opstelling wordt jouw vraag of vastgelopen proces als het ware in kaart gebracht.

Andere deelnemers dienen als representant van de mensen om jou heen en stellen zich op een bepaalde wijze in de ruimte op, die precies lijkt op jouw situatie. (Dit zonder dat ze over enige informatie beschikken afkomstig uit jouw vraag.) Hierdoor wordt helder hoe jij in verhouding staat tot je probleem en tot de anderen die erbij betrokken zijn.

Vaak is het zo dat we denken te weten wat het probleem is en hebben we daar al vanalles aan proberen te doen.  Door met opstellingen te werken spreken we de intelligentie van het lichaam aan. Van het moment dat mensen opgesteld worden in het veld wordt hetgeen ons lichaam zich herinnert zichtbaar. En meer dan eens zie je dan hele andere dingen waar je je niet eens bewust van was. Het onzichtbare voor het oog maar wel voelbare voor het lichaam, komt dan aan de oppervlakte. Hierdoor kan je dan met behulp van de begeleider een wat we noemen, helende beweging maken zodat de vastgezette energie in het lichaam weer in beweging kan komen.

Hierdoor openen zich dan nieuwe mogelijkheden of kan zelfs trauma geheeld worden.

De 3 Wetmatigheden bij Opstellingen

Het is met name door deze 3 wetmatigheden bij opstellingen, dat Bert Hellinger de wereld baanbrekende inzichten heeft geschonken.