Moederbonding

Je moeder is de eerste persoon in je leven met wie je je verbindt

Via haar lichaam kon je uitgroeien tot een volwaardige baby

Via haar lichaam zag je voor het eerst je levenslicht op deze aarde

Hoe je verder bent opgegroeid en hoe je je losgemaakt hebt van moeder is voor iedereen anders natuurlijk.

En dus ook hoe je verbinding met mama verder gelopen is, verschilt voor iedereen.

De kwaliteit en intensiteit van de verbinding of binding met je moeder staan centraal voor de kwaliteit en intensiteit van verbinding die je met andere mensen maakt. Dit verhaal, deze manier van binding of verbinding wordt telkens in je leven onbewust herhaald in iedere relatie die je hebt.

Denkbeeldig kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat als je naar je partner kijkt dat je moeder achter hem of haar staat.

En andersom natuurlijk ook, dat achter jou denkbeeldig de moeder van je partner staat.